Voorschool Pippeloentje

 

Berga Mylwijk is het nieuwe gezicht van peuterspeelzaal Pippeloentje. Berga werkt al jaren lang op de Speeltol in Rossum. Ze staat graag voor u en uw peuter klaar.
 

 

Openingstijden

Dinsdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.

 

Tarief per 01-01-2020

1 ochtend per week

  € 32,68 per dagdeel

 

Wij incasseren 40 weken per jaar, in de vakanties betaalt u geen ouderbijdrage. Incasso vindt plaats voorafgaand aan de volgende maand. U krijgt een paar dagen vooraf per e-mail een factuur met de exacte datum en het te incasseren bedrag. Indien automatische incasso van uw rekening mislukt, wordt er bij de volgende factuur € 5,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Inschrijfkosten zijn € 19. Uw kind wordt automatisch uitgeschreven op de dag dat hij/zij 4 jaar wordt. Wilt u uw kind eerder uitschrijven dan kan dit door schriftelijke opzegging met in acht name van 1 maand opzegtermijn.

 

Inschrijven   KIJK ROND   Vind ons leuk op FACEBOOK